Arrangementer

En ramme om kulturliv

Foredrag, koncerter, udflugter, møder - kirken er ramme om en mængde forskellige aktiviteter ud over gudstjenesterne og de kirkelige handlinger. I Thomas Kingos Kirke lægger vi vægt på, at man gerne skulle gå lidt klogere, lidt mere oplyst og måske endda lidt gladere hjem fra et arrangement i kirken. Den kristne arv er i centrum og altid udgangspunkt - men ellers når vi vidt omkring. Klik på overskrifterne i menuen til venstre for se nærmere om de forskellige planlagte arrangementer.

Religionsdialog mellem jøder, kristne og muslimer

Foredrag torsdag den 27. september kl. 19.30

ved domprovst i København, Anders Gadegaard

De tre verdensreligioner, som står hinanden nærmest (bortset fra hinduisme og buddhisme), er jødedom, kristendom og islam. Udsprunget af samme rod og med en lang række bibelske fortællinger til fælles. I nogle perioder har de tre religioner levet fordrageligt side om side, men til andre tider førte man krig mod hinanden. I vores tid er modsætningsforholdet mange steder i verden så stort som nogensinde. Derfor er der hårdt brug for at fokusere på den fælles arv. Ikke kun for at fremme den gensidige forståelse og vilje til sameksistens, men også for at vise omverdenen, at religion ikke er en del af problemet, når volden eskalerer, men tværtimod en del af løsningen.

Foredraget vil fokusere på ligheder og forskelle mellem de tre religioner og mulighederne for i fællesskab at fremme forsoning og bidrage til demokratiets udvikling på basis af fælles etiske værdier.