Herreklubben

12. december

Julemøde

Eva Tøjner Götke fortæller om juletraditioner.

 

9. januar

Bernt Hytteballe vil fabulere frit over emnet: " Fortid, nutid og fremtid". 

Desuden skal vi drøfte klubbens struktur, vælge programudvalg og komme med ideer og forslag til kommende arrangementer.

 

13. februar

Ved domprovst emer. Christian Dickmeiss

Foruden sin tid som domprovst og præst i Canada har Christian Dickmeiss også været præst ved Thomas Kingos Kirke i 16 år.  Det er denne tid, han vil fortælle om.

 

13. marts

Kærligheden ligger i skabet

Ved arkivar Johnny Wøllekær

En hårlok og en tørret blomst i et gammelt brev vakte arkivmedarbejdernes nysgerrighed, og så gik de på jagt. Resultatet blev en rørende historie om umulig kærlighed i Odense i slutningen af 1800-tallet. Kom og hør arkivar Johnny Wøllekær fortælle denne og andre historier fra de utallige arkivkasser i Historiens Hus.

Af hensyn til forplejning, tilmelding senest tirsdag middag til Bo Christensen eller kirkekontoret.

 

Herreklubben - et samtaleforum for mænd

Hvorfor starte en klub for mænd? Der er flere kvinder end mænd, der deltager i kirkens arrangementer. Det er især enlige mænd, der har svært ved at etablere nye kontakter. Derfor er Herreklubben formål primært at skabe et  dialogforum for  mænd om væsentlige emner og problemer.

Siden klubben startede i januar 2011 har der en gang om måneden været spændende arrangementer. Klubaftenerne forløber typisk således: 1. Fælles spisning (pris 50 kr.).  2.  Et oplæg enten ved et af klubbens medlemmer eller ved en udefrakommende oplægsholder. 3. Livlig diskussion, hvor alle deltager aktivt.

Alle er velkomne til hyggeligt samvær og en dialog om livets store eller mindre spørgsmål i Herreklubben.