Herreklubben

Alle er velkomne. Der serveres lidt forplejning, hvorfor tilmelding er nødvendig dagen før til Bo Christensen lenebochr@mail.tele.dk  40 40 05 97

12. september

v/ Gardar Bjørnsson

Gardar Bjørnsson vil fortælle om sit fødeland Island og om mere end 40 års virke i blandt andet Thrige Titan.

10. oktober

v/  Hans Jørgen Tækker  

Oplevelser fra en rejse til Hviderusland  

14. November

Programmet er endnu ikke fastlagt.

Herreklubben - et samtaleforum for mænd

Hvorfor starte en klub for mænd? Der er flere kvinder end mænd, der deltager i kirkens arrangementer. Det er især enlige mænd, der har svært ved at etablere nye kontakter. Derfor er Herreklubben formål primært at skabe et  dialogforum for  mænd om væsentlige emner og problemer.

Siden klubben startede i januar 2011 har der en gang om måneden været spændende arrangementer. Klubaftenerne forløber typisk således: 1. Fælles spisning (pris 50 kr.).  2.  Et oplæg enten ved et af klubbens medlemmer eller ved en udefrakommende oplægsholder. 3. Livlig diskussion, hvor alle deltager aktivt.

Alle er velkomne til hyggeligt samvær og en dialog om livets store eller mindre spørgsmål i Herreklubben.