Pietismen, Brorson og brødremenigheden

Højskoleeftermiddag torsdag den 11. april kl. 14.30-16.30

 

Ved sognepræst Per Lysgård Madsen, stud. theol. Inger Solveig Nissen og organist Tommy Bülov

Som forberedelse til vores sogneudflugt til Christiansfeld – og selvfølgelig også for alle interesserede – inviterer vi til en eftermiddag om pietismen.

Pietismen var en åndelig strømning, der voksede sig stærk i det protestantiske Nordeuropa i løbet af 16- og 1700-tallet. Den havde fokus på den enkeltes inderlige forhold til Gud og fromhedslivet med bøn, andagt og også megen godgørenhed.

Herhjemme kender vi den nok bedst gennem H. A. Brorsons salmer, ikke mindst ”Op! al den ting, som Gud har gjort”. Denne eftermiddag skal vi høre om pietismens kendetegn og betydning, vi skal også synge kendte og måske mindre kendte salmer af Brorson og andre i samme tradition.

En af pietismens mange grene var herrnhuter-bevægelsen eller brødrekirken, som også fik menigheder i Danmark. Brødremenighedens kirke i Christiansfeld udspringer således af denne gamle tradition og er en del af et verdensomspændende fællesskab – ikke mindst i kraft af, at mission blev meget vigtig indenfor bevægelsen. Vi får besøg af organist Tommy Bülov, som har arbejdet i brødrekirken i Christiansfeld og vil give os et indblik i den særlige gudstjenesteform og livet i brødremenigheden.

 

 

Højskoleeftermiddage i Thomas Kingos Kirke

Højskoleeftermiddage afholdes gerne torsdag eftermiddag, kl. 14.30-16.30 og er som regel et foredrag, men vi kan også finde på at arrangere en tur ud af huset - eller en sangeftermiddag eller noget tredje. Vi får som regel kaffe og brød, som koster 25 kr.

Emnerne kan være alt mellem himmel og jord, med inspiration fra højskolen og heraf selvfølgelig navnet.