Besøgstjenesten

Else Reffstrup, formand for menighedsplejens bestyrelse

Maj 2018:
Vi er nu kommet godt fra start med Besøgstjenesten og har 2 sæt besøgspar i gang. Det tyder på, at begge par har rigtig meget glæde af ordningen. Dejligt!!!
Vi har endnu 3 besøgsvenner af begge køn, der bare venter på, at der er nogle, der gerne vil have besøg af dem.
Hvis I enten gerne vil have besøg, eller I vil tilbyde Jer som besøgsvenner, så henvend Jer til undertegnede, der er koordinator i Besøgstjenesten ved Thomas Kingos Kirke.
Der var en pjece om Besøgstjenesten med sidste kirkeblad, og der er flere pjecer på kirkekontoret.
Mange hilsner
Else Reffstrup, tlf.: 26 70 77 21