Menighedsrådsmøder

Thomas Kingos Sogns menighedsråd holder møde en gang om måneden, dog ikke i december og i sommerperioden.

Kommende ordinære møder:

26. februar

26. marts

30. april

4. juni

Møderne foregår i konfirmandstuen og begynder kl. 19.00, hvor ikke andet er anført.