Prioritering i sundhedsvæsnet - – spørgsmål om medfølelse og empati – evidens og håb

Stafetaften ved Kim Brixen, hospitalsdirektør på OUH

Torsdag den 7. marts kl. 19.30

Årets stafetmodtager - Kim Brixen - bor i vores sogn. Han har valgt at føre os ind i den debat om prioriteringer i sundhedsvæsnet, patientrettigheder og behandlingsgarantier, som fylder så meget i disse år.

- Hvilke dilemmaer er der i dette spændingsfelt?

Gennem eksempler, der viser forskelle mellem patienters håb og lægelig professionel viden, bringes vi ind i de tunge afgørelser om forholdene mellem patienters håb og lægelig faglighed. Der knytter sig mange spørgsmål til emnet, f.eks.:

- Kan ønsket om håb (uden evidens) begrunde, at der bruges store ressourcer?

- Hvor langt skal en læges empati række, hvis han/hun skal bevare sin professionalisme?

- Hvad vil det sige at udvise næstekærlighed i en moderne verden?

- Hvilken rolle har patientinddragelse?

Kim Brixens hverdag er fyldt med overvejelser om disse dilemmaer og spørgsmål. Denne aften vil han dele sine overvejelser med os andre.