Abrahams sammenbragte børn

Et kulturprojekt i Odense i efteråret 2018

Fra midten af september åbner en ny festival i Odense: ABRAHAMS SAMMENBRAGTE BØRN.

Det er et kultursamarbejde mellem forskellige Institutioner, der vil folkeoplysning: - Kulturmaskinen, FOF, Odense Bibliotekerne, Dalum kirke og Thomas Kingos kirke og flere andre institutioner (støttet af forskellige fonde og Odense kommune).

Vi har i Thomas Kingos kirke arrangeret tre sogneaftener, der handler om kendskab til og dialog mellem de tre store monoteistiske religioner – kristendom, islam og jødedom – Den 27. september, den 25. oktober og den 14. november.

Titlen ”Abrahams sammenbragte børn” er udsprunget af Jens Galschiøts projekt: ”Abrahams børn” og hans skulptur: ”Fundamentalism”. Skulpturen har været opstillet i mange byer. Mange steder har den inspireret til samtale om tro og livsholdning. Det er også dette håb, der ligger bag vores deltagelse i den nye kulturfestival i Odense. ”Fundamentalism” bliver opstillet centralt i Odense fra midt i september.

Historien om Abrahams børn er historien om jødedom, kristendom og islam. – En sammenbragt familie, der skal lære at tale ordentligt sammen. De lytter ikke, og de gider måske slet ikke hinanden. Hvad skal sådan en ”familie” gøre? Konfrontation er ikke vejen til god sameksistens – eller samliv. Samtale, derimod, kan lede til accept, og måske forståelse, af de forhold, der faktisk binder sammen.

Læs mere på projektets hjemmeside

Religionsdialog mellem jøder, kristne og muslimer

Foredrag torsdag den 27. september kl. 19.30

ved domprovst i København, Anders Gadegaard

De tre verdensreligioner, som står hinanden nærmest (bortset fra hinduisme og buddhisme), er jødedom, kristendom og islam. Udsprunget af samme rod og med en lang række bibelske fortællinger til fælles. I nogle perioder har de tre religioner levet fordrageligt side om side, men til andre tider førte man krig mod hinanden. I vores tid er modsætningsforholdet mange steder i verden så stort som nogensinde. Derfor er der hårdt brug for at fokusere på den fælles arv. Ikke kun for at fremme den gensidige forståelse og vilje til sameksistens, men også for at vise omverdenen, at religion ikke er en del af problemet, når volden eskalerer, men tværtimod en del af løsningen.

Foredraget vil fokusere på ligheder og forskelle mellem de tre religioner og mulighederne for i fællesskab at fremme forsoning og bidrage til demokratiets udvikling på basis af fælles etiske værdier.

Og hvordan så med dinosaurerne? - Om at læse bibelen

Foredrag torsdag den 25. oktober kl. 19.30

Ved Leise Christensen, cand. theol. og Ph.d., tidl. lektor i religionspædagogik på Præsternes Efteruddannelse, nu sognepræst i Johannes Sogn i Århus.

Bibelen er en gammel bog, et helligskrift, men hvad betyder det egentlig? Betyder det, at man skal læse den på en bestemt måde og have bestemte meninger om det, der står? Eller kan man læse uafhængigt af de måder, som Bibelen er læst på gennem historien? Hvilke læsebriller har vi på, når vi læser i Bibelen i 2018? I løbet af aftenen vil vi forsøge at besvare disse spørgsmål (og andre!), dels se på, hvad Bibelen overhovedet er for en bog - hvordan den er blevet til, hvilke sprog den er skrevet på osv. – dels vi vil se på, hvordan man kan læse i den i 2018. Giver det stadig mening, og hvad stiller vi op med de steder, som vi i dag nok vil anse for at være problematiske?

Leise Christensen har været teologisk konsulent på Bibelen – til konfirmander, 2016.

De tre store religioner

Foredrag onsdag den 14. november kl. 19.30

Ved Anders Klostergaard Petersen, Professor MSO ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Arts, Aarhus Universitet

 

Tre religioner. Fædre, sønner og bastarder. Ægte og uægte børn. Historien om jødedommens, kristendommens og islams oprindelse er også fortællingen om kampe og misundelse mellem børn, som alle kæmper om faderens gunst. Men hvornår blev de tre religioner egentlig til, og hvad er baggrunden for denne historie? Jeg vil forsøge at vise, at skønt jødedom og kristendom kan trække deres historie betydeligt længere tilbage i tid end islam, er jødedommens, kristendommens og islams oprindelse ikke desto mindre et fænomen, der hører hjemme i det 5.-8. århundrede e.v.t. Det lyder mærkeligt, men der er faktisk mening i galskaben. Hør mere om denne fascinerende og overraskende historie i foredraget.