Kierkegaard i tusmørket. En studiekreds om Søren Kierkegaards bønner

Tirsdag den 15. januar

Tirsdag den 5. februar

Tirsdag den 19. februar

Alle dage fra kl. 17-18.30

Længslen er din gave, hedder en nyudgivet bog om Søren Kierkegaards bønner. Bønnerne udvalgt og redigeret af Joakim Garff, Povl Götke og Eberhard Harbsmeier.

I bogen er bønnerne inddelt i tre afsnit: Fader, Søn og Helligånd. Alt dette lægger op til tre gange, hvor vi kan læse nogle af bønnerne og tale om, hvad de sætter i gang. Alle kan deltage. Vi mødes i konfirmandstuen i sognehuset.

Eva Tøjner Götke


Lær du mig, o Gud,

at jeg ikke kvæler og martrer mig selv

i kvælende refleksion,

men at jeg sundt må ånde i troen.

Søren Kierkegaard