Kirkekørsel

bestilles ved henvendelse til kirkekontoret tlf. 66 12 56 57 mellem kl. 9.00 og 13.00.

Kalender

25okt kl. 10:00

Gudstjeneste

Ved Per Lysgård Madsen
20. s. e. trinitatis

25okt kl. 10:00
27okt kl. 17:00

Børnegudstjeneste

Ved Eva Tøjner Götke

27okt kl. 17:00
01nov kl. 10:00

Alle helgens dag

Mindegudstjeneste med lystænding

Ved Eva Tøjner Götke

01nov kl. 10:00
01nov kl. 11:30

Alle helgens dag

Mindegudstjeneste med lystænding

Ved Eva Tøjner Götke

01nov kl. 11:30
04nov kl. 17:00

Sang og meditation

Fordybelsesgudstjeneste
Ved Per Lysgård Madsen

04nov kl. 17:00
08nov kl. 10:00

Gudstjeneste

Ved Per Lysgård Madsen
22. s. e. trinitatis

08nov kl. 10:00
15nov kl. 10:00

Gudstjeneste

Ved Eva Tøjner Götke

23. s. e. trinitatis

15nov kl. 10:00

Gudstjenesten er noget vi giver til hinanden

Søndagens højmesse kl. 10 er bare en af de mange gudstjenesteformer vi har i Thomas Kingos Kirke.

I ugens løb kan vi have børnegudstjenester, sang og meditation og af og til arrangeres andre særlige gudstjenester.

Nogle søndage holder vi en tidlig gudstjeneste kl. 9, inden den "store" højmesse. Her hører vi evangeliet og har mulighed for at gå til alters. Det er en lidt kortere gudstjeneste med en særlig ro over sig: måske på grund af det tidlige tidspunkt...

Højmessen er den lange version, hvor vi hører både læsning fra Det Gamle og det Nye Testamente, foruden søndagens evangelietekst. Det er også her, vi har dåb, og vi synger flere salmer. Kort sagt: "gudstjeneste classic".