Videoandagt ved Eva Tøjner Götke

5. søndag e. påske - den 17. maj 2020 (Videoandagt)

Det er en afskedsdag. Jesus tager i Johannesevangeliet afsked med sine disciple. Og han gør status. Han skal forlade verden og fare til himmels, tilbage til sin far.

Det er også en afskedsdag for dette format: videoandagten. Efter al sandsynlighed. I morgen åbner kirkerne igen. Og på torsdag, Kristi Himmelfatsdag kan vi holde gudstjeneste igen kl.10.

Vi venter på instrukser og vejledninger i hvordan og hvorledes: hvor mange må vi være? Må vi synge? Må vi holder nadver?

Og hvis jeg skal gøre status over disse videoandagter, vil jeg sige, at det har været et udfordrende format! Det har været håndholdt og uprofessionelt, og ensomt at stå som præst i en tom kirke. Men tanken har været at lukke op ind til kirken og holde fast i søndagen, midt i en tid, hvor alle dage flyder sammen og ud i ét.

I dagens evangelium tager Jesus afsked med sine disciple. Han skal forlade verden. Og går også over til et andet format. Han gør status og siger til sin far i himlen, at nu har han åbenbaret for dem alt, hvad han har fået givet. Nu forstår de, siger han, at alt hvad jeg har givet dem, kommer fra dig. Alt mit er dit, og dit er mit. Og jeg er herliggjort i dem, siger han. Og jeg beder for dem, at de må holde fast ved dit navn, det som du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi er ét.

Denne enhed er det nye format. Og denne enhed har vi som mennesker med Vorherre i kraft af Helligånden. Helligånden, som disciplene skal vente på - her taler vi ikke om instrukser og vejledninger - men en kraft til at tro og håbe og se sig selv som en del af en større sammenhæng og holde sammen som en enhed.

Og det format vi har i kirken til at holde fast ved det ord er vores gudstjeneste. Det hjælper os og bekræfter os i, at vi hører til et sted, og at der er noget, der står fast i den her verden, der er usikker, og som vi ikke har styr på.

Vi kan bede, og det er vi samlet om, når vi er gudstjeneste. og det er det, vi kan gøre nu: bede Fader vor.

Amen.