Mindegudstjeneste til allehelgen

I Thomas Kingos Kirke læser vi ikke navnene op på alle dem, der er bisat fra kirken i det år, der er gået, men på dem, hvis pårørende er til stede. Når du kommer ind i våbenhuset denne søndag, vil der være mulighed for at skrive et navn på en afdød, du gerne vil mindes, og som ikke nødvendigvis er død i årets løb. Sedlerne med navne bliver samlet, og enhver får udleveret et lys, der kan tændes oppe ved trappen til alteret, før gudstjenesten begynder. Ligesom mosaikruderne får farve og liv ved det lys, der skinner igennem dem, er en helgen én, som lyset skinner igennem. Sådan kan vi tænke på vores afdøde denne søndag.

Salige er de, der sørger, siger Jesus, for de skal trøstes.


Eva Tøjner Götke