Prædiken (ingen videoandagt)

Bededag, den 8. maj 2020 v Eva Tøjner Götke

Matt.7, 7-14

 

”Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.”

Og nu blev der lukket op! Fra den 18. maj. Så kom kirkerne med i næste genåbningsfase. Heldigvis!

Havde vi haft gudstjeneste på denne bededag, skulle vi have sunget Luthers salme Nu bede vi den Helligånd. Første vers lyder sådan her:

Nu bede vi den Helligånd

At sammenknytte os ved troens bånd

Og til verdens ende

Kirken at bevare,

Nådig at afvende

Al dens nød og fare.

Herre, hør vor bøn!

 

Det vers er jo blevet aktuelt i den her tid. For hvad er det for en kirke, vi skal bevare? Vi skal bede for, at kirken ikke udsættes for ’nød og fare’. Det har den været i den forgangne tid. For hvor har den været? Den har været lukket, når vi havde allermest brug for den! Af sundhedsmæssige årsager.

Kirken har åbenbart ikke været betragtet som led i et kriseberedskab i den her alvorlige coronatid med frygt og dødsangst. Den er snarere blevet opfattet som et kulturtilbud på linje med andre kulturtilbud.

Men kirken er ’mere’ end et kultursted. Kirken er også et kultursted, hvor vi mødes og får udvidet vores horisont. Men kirken er også et bederum. Mennesket lever af Ånd. Og Ånd er at bede, at søge og at banke på. Ånd er den længsel og de følelser, som bor i et menneske, og som skal have føde, så vi bliver hele mennesker.

Kirken er et bederum. Et sted, hvor vi får knyttet troens bånd. Det som knytter os til Gud og til hinanden. Gudstjenesten er et åndehul for den, der længes og håber. Her får vi næring og inspiration og kræfter til at komme os – og se på os selv og hinanden og verden med troens øjne. Det er det, der får verden til at åbne sig. Så den bliver ny og vi bliver skabt på ny.

En lukket dør er et sørgeligt syn. Og en lukket kirke er et fattigt syn i et samfund, der er så rigt, at det har haft råd til at lukke ned så længe.

Nu skal vi glæde os over, at der bliver lukket op for os. Og så skal vi passe på hinanden og tage hensyn. Og følge ordene fra dagens evangelium: Alt hvad I vil at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre for dem.

Amen

 

 

Salmer:

289 Nu bede vi den helligånd

725 Det dufter lysegrønt af græs

588 Herre, gør mit liv til bøn