Videoandagt Påskedag

Påskedag den 12. april 2020 v Eva Tøjner Götke

 

Påskedag 2020, videoandagt

Det bliver en påskedag, som vi aldrig vil glemme. Påsken 2020. Den påske, hvor kirkerne verden over var lukkede på grund af pandemien Corona – og milliarder af mennesker i de kristne kirkesamfund sad derhjemme bag lukkede døre.

Påskebudskabet er ellers forbundet med, at der råbes fra tagene, fra kirketårnene: Kristus er opstanden! – bimles med kirkeklokker, at kirkerummet fyldes med storladen musik og salmesang, der får loftet til at løfte sig. Nu er der rungende tomt her i kirken.

Kvinderne kommer ud til graven på tredjedagen. Stenen er væltet bort. Den korsfæstede er der ikke. Han er opstanden. Gået i forvejen for jer til Galilæa, som englen forkynder kvinderne. Frygt ikke! Dér skal I se ham.

Påskebudskabet sprænger alt. Dér hvor vi tror, det hele slutter, - i døden – og det gør det jo – så er det slut, det er her liv, vi kender – så åbnes der en ny begyndelse: et opstandelsesliv.

Det er jo et paradoks, at vi skal høre det, mens vi alle sidder derhjemme bag lukkede døre. Og hvor der er så stille. Og hvor vi savner alle de mennesker, vi plejer at fejre påske med og alle de påsketraditioner, vi hver i sær har.

Måske kan vi netop høre påskebudskabet i den her situation, få det til at betyde noget.

For det kommer jo os i møde i vores situation.

Det er ikke bare et budskab fra en fjern tid – men det er et opstandelseshåb, der forkyndes os – lige dér hvor vi er. Her i vores indelukke.

Opstandelse fra de døde er noget, som finder sted – det er et møde – mellem os, der søger og sørger og længes, og den kærligheds ånd, der har kraft til at bryde ind gennem vores lukkede døre, vores frygt og vælte stenen fra vores hjerte og lade os stå op fra de døde – og gå den tid i møde, som skal komme, og lade det være en ny tid – en anden tid.

Det opstandelseshåb har vi brug for her, hvor vi ikke ved, hvor længe det her varer - håbet om, at vi kommer ud på den anden side til en ny tid, en anden tid.

Glædelig påske!

 

 

 

Bøn til Påskedag

Kære Gud

Du lod din søn Jesus opstå som Kristus

Alt er forandret.

Du er os ikke fjern.

Du skaber mening og håb.

 

Gør dit liv gældende i dødens verden!

Giv os opstandelsesbilleder, der åbner os og gør alt nyt!

 

Lad os høre dit: ”Fred være med jer”

så vi bliver bærere af forsoning

og lever livet som en skøn gave, der er rig på muligheder.

 

Vi beder ikke til dig af frygt, men fordi verden har brug for opstandelse.

 

Hjælp os til at være åbne i tilliden og udholdende i troen.

 

Lær os at genkende din kraft i alle mennesker

 

Det beder vi om. Amen.

 

                                                Per Lysgård Madsen

 

Salmer til påskedag

224 Stat op, min sjæl, i morgengry!/ Lad søvn og sorg og frygt nu fly/ lad al din klage blive borte/ thi her er nyt fra dødens porte!/ O salig påskemorgenstund/ med guld i mund!

218 Krist stod op af døde/ i påskemorgenrøde!/ Thi synger lydt og sjæleglad/ hans menighed i allen stad: / Ære være Gud i det høje!

236 Påskeblomst! hvad vil du her?/ Bondeblomst fra landsbyhave/ uden duft og pragt og skær!/ Hvem er du velkommen gave?/ Hvem mon, tænker du, har lyst/ dig at trykke ømt til bryst?/ mener du, en en fugl tør vove/ sang om dig i Danmarks skove?

237 Nu ringer de klokker ved daggryets komme - v.2: Hvem tror det, vi hører, hvem fatter den tale og tåler dens glans?/ Hvor findes det hjerte i jorderigs dale, som dertil har sans?/ Se, her har den vise til dåre sig grundet/ og den, der ej søgte, han fandt og blev fundet.