Sang og meditation

Normalt første onsdag i måneden kl. 17.00

Efterår 2019:  7. august - 4. september - 2. oktober - 6. november - 4. december

Alle er velkomne!

På folkekirkelig vis forventes der ikke særlige forudsætninger.

Sang og meditation indbyder til et fordybelses- og reflektionsrum midt i en travl hverdag. Der synges salmer fra såvel den danske som den keltiske salmetradition – og der vil være en kort bibelsk tekstlæsning og en bøn.

Midt i gudstjenesten holder vi 20 minutters stilhed. En stilhed som den enkelte selv udfylder – alt efter behov og temperament.

Meditativ musik byder os indenfor – og følger os på vej!

Arbejdsgruppen bag Sang og meditation er Lene Damholt Jørgensen, Torben Krebs og Per Lysgård Madsen.

Om Sang og meditation

Meditation er åbning af sind og hjerte – af hele vores væsen – mod Gud, hinsides tanker, ord og følelser. Nærvær! Thomas Keating, en cisterciensermunk, siger: ”Stilhed er Guds eget sprog”. 

I Thomas Kingos Kirke sætter vi meditationen ind i en ramme af salmesang, tekstlæsning og meditationsmusik. Rammen leder ind i og ud af selve meditationen, som varer ca. 20 minutter. Kirkerummet og fællesskabet giver meditationen dybde.
Det er vigtigt at understrege, at alle er velkomne til at finde deres egen mening i meditationen. Det følgende er udelukkende nogle ideer, der kan bruges efter eget valg.
Meditationssangen er med til at åbne vores hjerter. Man kan lade sangen runge inde i kroppen, lade den fylde sig ud.
Når selve meditationen starter, er det en god ide at trække vejret dybt ind, holde det i nogle sekunder og derefter puste langsomt ud. Når man puster ud, kan man give slip på tanker, spændinger, følelser. Det dybe åndedræt kan gentages. Det får krop og sind til at slappe af.
Tanker er en uundgåelig, integreret og normal del af meditation. Der er forskellige redskaber, man kan bruge, når tanker dukker op undervejs i meditationen. Nogle vælger at støtte sig til et mantra, dvs. et helligt ord, der gentages igen og igen. Det kunne være ordene fra meditationssangen eller et ord, man selv vælger. Andre vælger at visualisere, fx se et 
brændende stearinlys for sig. Det er vigtigt at vælge et ord eller billede, der betyder noget for en. Nogle vælger bare ”tomhed”.  Endelig kan man vælge at følge åndedrættet. Det er helt frit.
De samme redskaber kan bruges, når der er ydre støj, som fx når en i kirken hoster, eller der er støj uden for kirken. Man kan i princippet meditere hvor som helst – ikke kun i et stille rum.
I meditationen skal man søge at være bevidst, vågen. De første gange – eller efter en lang dag – kan man falde i en søvnlignende tilstand. Når man bliver bevidst om dette, genoptager man blot meditationen.  
Man skal gøre sig fri af forventninger til at skulle opleve noget bestemt i meditationen. Det væsentlige er at acceptere det, der er. Ved gentagen meditation erfarer man sin egen vej ind i stilheden.
Hvem deltager i sang og meditation? Nogle har stor erfaring med meditation, andre har lyst til at prøve. Alle er velkomne. Det kræver ingen forudsætninger
Arbejdsgruppen bag Sang og meditation består af Lene Damholt Jørgensen, Torben Krebs og Per Lysgård Madsen.