MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådet har 11 valgte medlemmer. Hertil kommer kirkens præster, der er fødte medlemmer. Hvert valgt menighedsrådsmedlem har et antal personlige stedfortrædere. 

De ansatte har valgt en medarbejderrepræsentant - uden stemmeret.

Kordegnen er sekretær samt regnskabsfører for menighedsrådet. 

Til menighedsrådet er knyttet en bygningssagkyndig.

 

Vibeke Nielsen, formand

medlem valgbestyrelsen

Chr. Richardts Vej 48, 5230 Odense M

tlf. 66 12 01 21

e-mail: 7777@sogn.dk

Anders Vestergaard

Næstformand, valgt kasserer

formand kirke-sognehusudvalget

Grønnevangen 28, 5210 Odense N

Tom Hilleberg Boisen, kirkeværge

medlem præsteboligudvalget

Carit Etlars Vej 19, 5230 Odense M

Randi Weeks, formand præsteboligudvalget/kulturudvalget

Blichersvej 3, 5230 Odense M

Johannes Nørregaard Frandsen, tegningsberettiget

medlem kirke-sognehusudvalget, kulturudvalget

formand valgbestyrelsen

Lindeallé 17, 5230 Odense M

Peter Jarlsten Holck

medlem kulturudvalget, redaktionsudvalget


Birkevej 6, 5230 Odense M

Kjeld Danielsen

Medlem valgbestyrelsen, præsteboligudvalget, musikudvalget

Aarestrupsvej

5230 Odense M

Jørn Aarup-Kristensen, kontaktperson

Læssøegade 81

5230 Odense M

Merete Boserup, medlem musikudvalget, redaktionsudvalget

Enghavevej 34, 5230 Odense M

Else Digmann Reffstrup

formand for menighedsplejens bestyrelse

medlem kirke-sognehusudvalg, redaktionsudvalg, kulturudvalg

Oehlenschlægersvej 60, 5230 Odense M

Bo Christensen

medlem musikudvalget

repr. Tværkulturelt Samarbejde

Hasselvænget 5, 5230 Odense M

Eva Tøjner Götke, sognepræst

Platanvej 10, 5230 Odense M

Per Lysgård Madsen, sognepræst

Hannerupgårdsvej 10, 5230 Odense M

Torben Krebs, medarbejderrepræsentant

Palle Raun, bygningssagkyndig

KONFIRMANDTILMELDING KAN HENTES HER

KALENDER

BegivenhedDato

Koncert med pianist Christian Flarup

Pianist Christian Skovgaard Flarup, Aarhus, spiller på kirkens nye …

23. aug 19:30
20:30
23. aug 19:30 -
20:30

Højmesse

Ved Eva Tøjner Götke 13. søndag efter trinitatis

26. aug 10:00
11:00
26. aug 10:00 -
11:00

Menighedsrådsmøde

28. aug 19:00
21:00
28. aug 19:00 -
21:00

Retrætedage i Thomas Kingos Kirke

Der er aftalt retræte her i kirken ledet af Peter Ruge i weekenden 1.-2. …

1. sep
2. sep
1. sep -
2. sep

Gudstjeneste

Kort gudstjeneste med altergang ved Per Lysgård Madsen

2. sep 09:00
10:00
2. sep 09:00 -
10:00

Højmesse

Ved Per Lysgård Madsen 14. søndag efter trinitatis

2. sep 10:00
11:00
2. sep 10:00 -
11:00

Sang og meditation

5. sep 17:00
18:00
5. sep 17:00 -
18:00

Højmesse

Ved Eva Tøjner Götke 15. søndag efter trinitatis

9. sep 10:00
11:00
9. sep 10:00 -
11:00

Gudstjeneste på grønlandsk

Ved Oline Berthelsen

9. sep 13:00
14:00
9. sep 13:00 -
14:00

Samtaler om litteratur

Huset Buddenbrook af Thomas Mann Henvendelse: Per Lysgård Madsen plm@km.dk

12. sep 10:00
12:00
12. sep 10:00 -
12:00

Menighedsrådsmøde

25. sep 19:00
21:00
25. sep 19:00 -
21:00