Kirkens Inventar

Døbefonten

I 2003 fik Thomas Kingos Kirke en ny døbefont. Den er lavet af kunstneren Peter Brandes.

Døbefonten er lavet af keramik, brændt i et stykke på Tommerup keramiske værksted, en brændingsproces som ikke var uden risiko, da temperaturen kom op på 1300 grader.

En blå firkantet blok med fiskemotiver svæver ovenpå kuglen og den ottekantede fod lader øjnene fange af skriftbåndene og farverne på Joakim Skovgaards mosaikruder.

Peter Brandes har også lavet dåbsfad og kande af sølv, støbt i Italien hos sølvstøberiet Fonderia Mariano.

I sølvet har Brandes valgt at afbilde stjernen og Helligåndsduen.

Døbefonten står placeret midt i kirkens kor foran alteret. Man kan ligesom ikke komme udenom dåben. Og i Thomas Kingos kirke er der over 100 dåb om året. Det svarer til en dåbsprocent på over 100!

Orglet

Fra 1953  med 34 stemmer, tre maualer og pedal, bygget af M&S, Åbenrå. Med genanvendelse af den oprindelige facade fra 1925, tegnet af Odense-arkitekten Vilhelm Petersen, som også har tegnet selve kirken.

Træværket

Kirkens interiør er præget af et smukt snedkerarbejde, både bænkerækker, orgel, prædikestol, Odense-liljen går igen i udsmykningern

Thomas Kingos graduale

I en montre i kirken ses Thomas Kingos graduale fra 1699, som er skænket af en af sognets beboere i 1986.

I bunden af kirken er opsat en mindetavle af marmor, der fortæller om en episode under anden verdenskrig. Der står: Sent om aftenen den 26. februar 1942 nedkastedes 7 flyverbomber i umiddelbar nærhed af Thomas Kingos Kirke. I taknemmelighed over Guds beskærmelse af baade menneskeliv og kirkehus i vort sogn såvel ved hin begivenhed som under hele krigen 1940-1945 opsattes denne mindetavle.

Glasmosaikker af Joakim Skovgaard

En anonym pengegave til den nye kirke i Hunderupkvarteret blev givet til indkøb af tre ruder af Joakim Skovgaard. Motiverne kan også ses i Viborg Domkirke. Der er tre høje ruder bestående af tre felter. Hvert motiv ledsages af et skriftbånd med salmelinje af Thomas Kingo.

Øverst i midten troner den opstandne: Som den gyldne sol frembryder.

I øvrigt ses: Bebudelsen, Jesu Dåb, Fristelsen i ørkenen, Forklarelsen på Bjerget,

De tre midterste ruder forestiller Golgata, Jesus omgivet af de to røvere. Og med Kingos ord: Gak under Jesu kors at stå.

Under besættelsen fik den daværende sognepræst, pastor Poulsen, foranlediget, at Skovgaards glasmosaikker blev taget ned  og gemt væk, så der ikke skete dem noget. Han vidste gennem sin franske kone om de ødelæggelser, der var sket i de franske katedraler under første verdenskrig.

Opbevaringskasserne står stadig oppe på loftet. Forhåbentlig kommer vi ikke i en lignende situation.