Hvem er vi?

Menighedsrådet

Menighedsrådet har 11 valgte medlemmer. Hertil kommer kirkens præster, der er fødte medlemmer. Hvert valgt menighedsrådsmedlem har et antal personlige stedfortrædere. 

De ansatte har valgt en medarbejderrepræsentant - uden stemmeret.

Kordegnen er sekretær samt regnskabsfører for menighedsrådet. 

Til menighedsrådet er knyttet en bygningssagkyndig.

Menighedsrådet arbejder i udvalg, nogle er faste, andre nedsættes til ad hoc-opgaver.

Faste udvalg:

Forretningsudvalg

Kirke-sognehusudvalg

Præsteboligudvalg

Kulturudvalg

Musikudvalg

Redaktions- og kommunikationsudvalg

Hertil kommer valgbestyrelsen som udpeges allerede på det første konstituerende møde efter hvert menighedsrådsvalg, og som har ansvaret for afviklingen af valg til menighedsrådet.

Derudover har Thomas Kingos Kirke en menighedspleje med selvstændige vedtægter og bestyrelse.

Thomas Kingos Kirkes menighedsråd har desuden repræsentanter i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde samt Folkekirkens Skoletjeneste i Odense.

Vibeke Nielsen, formand

medlem valgbestyrelsen

Chr. Richardts Vej 48, 5230 Odense M

tlf. 66 12 01 21

e-mail: 7777@sogn.dk

Anders Vestergaard

Næstformand, valgt kasserer

formand kirke-sognehusudvalget

Grønnevangen 28, 5210 Odense N

Tom Hilleberg Boisen, kirkeværge

medlem præsteboligudvalget

Carit Etlars Vej 19, 5230 Odense M

Randi Weeks, formand præsteboligudvalget/kulturudvalget

Blichersvej 3, 5230 Odense M

Johannes Nørregaard Frandsen, tegningsberettiget

medlem kirke-sognehusudvalget, kulturudvalget

formand valgbestyrelsen

Lindeallé 17, 5230 Odense M

Peter Jarlsten Holck

medlem kulturudvalget, redaktionsudvalget

Birkevej 6, 5230 Odense M

Kjeld Danielsen

Medlem valgbestyrelsen, præsteboligudvalget, musikudvalget

Aarestrupsvej

5230 Odense M

Jørn Aarup-Kristensen, kontaktperson

Læssøegade 81

5230 Odense M

Merete Boserup, medlem musikudvalget, redaktionsudvalget

Enghavevej 34, 5230 Odense M

Else Digmann Reffstrup

formand for menighedsplejens bestyrelse

medlem kirke-sognehusudvalg, redaktionsudvalg, kulturudvalg

Oehlenschlægersvej 60, 5230 Odense M

Bo Christensen

medlem musikudvalget

repr. Tværkulturelt Samarbejde

Hasselvænget 5, 5230 Odense M

Palle Raun, bygningssagkyndig

Per Lysgård Madsen, sognepræst

Hannerupgårdsvej 10, 5230 Odense M

Tlf.: 66 12 63 16

Email: plm@km.dk 

Eva Tøjner Götke, sognepræst

Platanvej 10, 5230 Odense M

Tlf: 66 12 56 78

Email: etg@km.dk

Torben Krebs, medarbejderrepræsentant