Sognepræster

Præstens hovedopgave er at forkynde evangeliet og forvalte sakramenterne.

Med andre ord: At prædike og holde nadver og dåb.

Derudover har præsten en bred vifte af andre opgaver. Det kan være sjælesorg og samtaler med folk, som har det svært, vielser, konfirmation og undervisning.

Præsten deltager også i menighedsrådsmøder, besøger beboere i sognet i forbindelse med eksempelvis sygdom og dødsfald, samarbejder med den lokale skole, plejehjem, foreninger eller med religiøse ledere fra andre trosretninger.

 

 

Eva Tøjner Götke

Platanvej 10, 5230 Odense M

Tlf: 66 12 56 78

Email: etg@km.dk

Træffes bedst kl. 12-13 tirsdag-fredag (mandag fri)

Per Lysgård Madsen

Hannerupgårdsvej 10, 5230 Odense M

Tlf: 66 12 63 16

Email: plm@km.dk

Træffes bedst kl. 12-13 tirsdag-fredag (mandag fri)