Udvalg i menighedsrådet

Forretningsudvalg

Udvalget består af:

formand, næstformand samt kirkens to faste præster.

Budgetudvalg

Udvalget består af: formand, næstformand og kontaktperson, kirkeværge, formand for præsteboligudvalget, kasserer samt præster. Udvalget forbereder kirkens budget.

Udvalget for kirke og sognehus

Udvalget er et såkaldt stående udvalg, som er obligatorisk ifølge lov om menighedsråd.

Udvalget har ansvaret for kirkens bygninger.

Anders Vestergaard, udvalgsformand

Else Reffstrup

Johannes Nørregaard Frandsen

Tilknyttet udvalget er kirkeværge, Tom Boisen.

Præsteboligudvalg

Randi Weeks, udvalgsformand

Tom Boisen

Kjeld Danielsen

Udvalget står for vedligeholdelse af præsteboligerne.

Kulturudvalg

Randi Weeks, udvalgsformand

Else Reffstrup

Johannes Nørregaard Frandsen

Peter Holck

Præsterne

Redaktions- og kommunikationsudvalg

Kordegnen er født formand for udvalget

Medlemmer:

Else Reffstrup

Merete Boserup

Peter Holck

Præsterne

Udvalget står for tilrettelæggelse af kirkens kommunikation, kirkeblad, hjemmeside mm.

Musikudvalg

Organisten er født formand for musikudvalget

Medlemmer:

Merete Boserup

Kjeld Danielsen

Bo Christensen

Præsterne

Udvalget står for tilrettelæggelse af kirkens musikalske aktiviteter, specielt koncerter

Valgbestyrelse

Johannes Nørregaard Frandsen, formand

Vibeke Nielsen

Kjeld Danielsen

Menighedsplejen

Menighedsplejen er ikke et egentligt udvalg, men har sine egne vedtægter og bestyrelse