Lidt vejledning om kirkelige handlinger

Find mere information på folkekirken.dk - klik på billedet

De kirkelige handlinger er vielser, begravelser og dåb.

Hvis man er sognebarn, dvs. bor i sognet, har man adgang til kirkelige handlinger i kirken (hvis man er medlem af folkekirken). Ved vielser er der det specielle, at mindst en af parterne skal være medlem af folkekirken, for at vielsen er lovlig.

Er man sognebåndsløser til en af vores præster, har man adgang til at få foretaget kirkelige handlinger hos den præst.

Udover det kan vi aftale handlinger, hvis man har en tilknytning til kirken: det kan være, hvis man er blevet døbt eller konfirmeret her, eller ved begravelser, hvis man har boet i sognet, men er flyttet på plejehjem - eller det kan være andre ting, der gør, at man gerne vil have en kirkelig handling her. Ring til kontoret eller en af vores præster og spørg!

Dåb afholdes søndag formiddag i gudstjenesten kl. 10 - og vi har som hovedregel op til tre dåb i en gudstjeneste. Dåb på andre dage kan evt. aftales med præsten. Ligger der en dåbsgudstjeneste fx en lørdag, vil kontoret kunne "booke" op til tre dåb ved samme tjeneste.