Kunstmatiné 11. januar 2020

Efter den længe ønskede istandsættelse af sognesalen, den gamle kirkesal fra 1922, besluttede menighedsrådet at ansøge Ny Carlsbergfondet om kunst til de hvide vægge.

I april 2019 afsendte vi ansøgningen. Ønsket var, at vores smukke kirkerum med glasmosaikkerne blev bundet sammen med rummene i sognehuset af kunst, der åbner mod det høje og inspirerer til refleksion og samtale.

Det endte med at blive en omfattende bevilling på 10 værker, alle af nyere dato, som ankom den 11. oktober.

Nu har sognehuset fået en udsmykning, der omfatter hele komplekset fra gangarealet til atriumgården, Kingostuen, salen og præsteværelset. Alle værkerne er af kunstnerisk høj kvalitet og kalder på fordybelse. Der er tale om oliemalerier, kunstfotos, skulptur og relieffer, og kunstnerne tæller Anna Bjerger, Martin Bigum, Seppo Matinen, Per Bak Jensen, Erik Heide og Jay Gard.

Menighedsrådet indbyder alle interesserede til at komme og fejre den store donation fra Ny Carlsbergfondet til en Kunstmatiné lørdag den 11. januar kl. 11-13.